בארץ

טיול ביפו 200 שנה והצצות להתחלה

טיולים - בארץ

יפו - 200 שנה והצצות להתחלה
בעקבות התהליכים החברתיים - היסטוריים שיפו עברה מראשית המאה ה-19 (ימי נפוליון) ועד לימינו אלו - מאתיים שנה של פעולה בלתי נילאית.