הרקדנית

הרקדנית

לפני 30 שנה עזרתי לשוובל לתלות לשתות ולפרק תערוכה שקראו לה תל אביב! תל אביב! בסוף, אחרי שגמרנו להעמיס הוא חתם על שתי רפרודוקציות שתלויות אצלי גם היום. אני אוהב שוובל. את הצבע, התנועה, קריאת התגר. באחת מהן השתמשתי לעטיפה של רומן ששוובל היה שם דמות אם כי לא בשם. שוובל נמצא מת אתמול לצד שביל בעין כרם שם חי.

 ציור איוון שוובל