סוף הדרך מותה של מדינה

סוף הדרך - גב הספר וביקורות


"יש פה שתי ישויות, ארץ טבעית ומדינה אונסת", כותב צור שיזף, טייל, סופר ועיתונאי,
שמנסה בספרו החדש לחקור ולהבין, ובראש ובראשונה לתעד את האונס הזה,
שראשיתו באידיאולוגיה,"מתוך אמונה שאין דרך אחרת", אבל שנמשך, וביתר עוצמה,
בישראל הניזונה מתערובת של שרידי חלום ציוני סוציאליסטי ישן וקפיטליזם דורסני חדש.

 

אנשי המערות


"אבל מי ישאר בחיים אני לא יודע. זה יהיה סוף העולם. ככה כתוב בקוראן."
"אתה רוצה להילחם איתי?"
"אני לא אומר את זה! ככה כתוב בדת. אני אגיד לך את האמת, כי כל עץ וכל אבן וכל חפץ יגיד: יא מוסלמים, הנה מאחורי מתחבא יהודי! יבואו להרוג אותו. יש רק עץ אחד, הוא לא מדבר, יעני אם יהודי מתחבא מאחוריו - הוא לא מגלה."
"איך קוראים לעץ הזה?"
"אני לא זוכר." התחמק חממדה
 

תוכנית החלוקה

במאי 2006 אושרה תוכנית "דרך היין". תפישה ישראלית ציונית ותיקה - קודם נעשה ואחר כך נחוקק ונכשיר. בשביל זה צריך הרבה עורכי דין.  תוכנית דרך היין שייכת לאתוס הציוני. ושלא כמו מכרה פתוח שבו הנוף קרוע ומעשן - קשה הרבה יותר להגיד מה לא בסדר בזה שאתה מקים מקומות שבמקרה הטוב ניראים כמו הדבקה מקרית ולא מאוד יפה ורק לאחר מכן מתכנן (האם אפשר לתכנן אחרי שהכל מוקם?) ומכשיר בדיעבד את מה שנעשה.
   

עמוד 2 מתוך 2